top of page
健身服

本月試堂優惠$222/2堂

二人同行$430/4堂

詳見以下條款及細則

 • 限於指定時間內的時間表觀塘及太子課室的綠色及藍色課堂

 • ​可供預約時限:3月1日至3月31日
  *由即日開始到24年3月31日 購買新會員優惠,試堂費用即時回贈到新會員Afresh Ticket內。

  • 例:一人試堂 $222/2堂,完成試堂後即時購買新會員優惠 AT-980,額外送 $100 外,原有試堂費 $222 亦會回贈至此套票。
   ​即付 $980 後,實際共有 $1300 數值可以使用。

 • 優惠僅限於從未在本公司參加任何活動或課堂的新客人

 • 優惠限一人使用,登記時便需決定試堂的上課地點、日期與時間

 • 所有預約一經確定後,課堂時間及類型不得更改

 • 預約課堂類型或名稱不能重覆。請參考以下例子:

✔️墊上普拉提 + 瑜伽輪;✔️伸展瑜伽 + 空中瑜伽初班;✔️肩頸背護理瑜伽+髖臀腿護理瑜伽
❌ 空中瑜伽初班 + 空中瑜伽所有程度;❌ 墊上普拉提 + 墊上普拉提

 • 試堂費用必須於預約後24小時繳付方能享有此優惠。繳付費用後試堂需於指定日期內完成,否則試堂將作廢,費用亦不設退回。

 • 為平衡會員上堂位置,每堂試堂名額有限。如超過3位朋友或以上報讀同一時段,建議預約早午時段試堂。

 • 每堂只有少量試堂位置,請先填妥預約資料,我們需先查看系統,再作回覆。如資料不足,我們或未能及時處理你的預約。所有試堂均需處理付款,不設留位、延後付款及即場報名(WALK-IN)。

新手加入最需要知道的4件事

如何預約?

請先選擇課堂

然後 WhatsApp聯絡預約時間

選課指南

Afresh 設有不同類型課堂

​請按此查閱課堂介紹

新手推介

零接觸瑜伽/運動應該如何選擇?

​看看我們為你精選的新手友善

試堂後如何收費?

​新會員優惠只需 $120/堂
合理消費讓你可以放心上堂

​全新計劃

​優惠條款及細則

 1. 試堂優惠僅適用從未曾於本公司試堂、參加任何活動或課堂(即本公司資料系統內沒有任何記錄)的新客人報名。如本公司資料系統內有客人的記錄,客人將不能享有此試堂優惠。

 2. 礙於個別課堂不適合男士上課,如試堂客人為男士,請提前告知本公司。

 3. 每一位試堂客人皆需提供姓名(暱稱與姓氏或全名以便識別)及電話作登記之用,本公司需將資料輸入系統方能為客人預留試堂名額。有關個人資料收集的詳情,可參閱此網頁內的「個人資料收集聲明」。如拒絕提供相關資料,恕本公司無法處理客人的試堂報名。

 4. 客人登記時需決定所有試堂的上課地點、日期與時間。客人可從當月時間表內,按指定條件選擇綠色課堂或藍色課堂,地點可任意選擇觀塘課室或太子課室。

 5. 所有試堂不設留位及即場報名(WALK-IN)。

 6. 所有試堂皆需先向本公司預約並確認收妥試堂費用後,方為正式確認試堂名額。如客人於獲取付款資訊後24小時內仍未繳付試堂費用,預留的試堂名額將被取消而不額外提醒或通知,客人需重新預約。

 7. 預約時,本公司會提供電子版的「免責聲明」供客人細閱,於試堂當天課室當值的同事會給「免責聲明」予客人簽署。一經付款確認試堂,即表示同意「免責聲明」內的所有內容。

 8. 一經付款確認試堂,不設退款或轉讓。即使客人缺席試堂,本公司亦不會退回試堂費用或補發試堂。

 9. 試堂需於指定時間內完成,逾期試堂名額將被取消,本公司亦不會退回試堂費用。

  =取消試堂=

 10. 若客人因女性生理期而要求臨時取消已預約的試堂,本公司恕不受理。本公司建議客人於臨近女性生理期時,避免預約試堂。

 11. 若客人因身體狀況、健康情況、身體受傷或懷孕,而需要申請更改或取消試堂預約,客人可在不涉及洩露個人私隱資料的情況下,將有效的醫生證明書(需顯示客人的中文或英文全名、看診原因與醫生的蓋章或簽署方視為有效)WhatsApp至 6061-7787,向本公司申請更改或取消試堂預約,本公司將酌情處理客人的試堂預約,但已繳的試堂費用恕不退還。如會員所提供的醫生證明書不完整或欠清晰,本公司有權拒絕有關之申請。

 12. 本公司有權隨時停止此試堂優惠,而無須作任何事前通知。

 13. ​如有任何爭議,Afresh Yoga Co. Ltd. 將保留最終決定權。In case of any dispute, the decision of Afresh Yoga Co. Ltd. shall be final.​

 
 
 
bottom of page